Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

W kręgu Formy Otwartej

Opublikowano 25 kwietnia 1986

 

W kręgu Formy Otwartej

25 IV – 23 V 1986

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dlaczego taka wystawa? (…) pomyślałem sobie, że powinni być tutaj pokazani ci ludzie, którzy w mniejszym lub większym stopniu zbliżają się do mojej idei Formy Otwartej. Idąc tym tropem zebrałem troszkę wśród przyjaciół, troszkę z literatury – pewną grupę artystów, którzy moim zdaniem reprezentują problematykę omawianą na kongresie w Otterlo w 1959 roku. (…) Natomiast co do samej formy wystawy, to wiadomo wszystkim tu obecnym, że zasadą Formy Otwartej jest pokazywanie innych. I ambicją tych, którzy wyznają Formę Otwartą jest pokazywać innych coraz lepiej. Stąd sposób, jaki tu został przyjęty – jest to pokazanie moich przyjaciół w formie idei.

Oskar Hansen

z katalogu wystawy