Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Miejsca rzeźby

Opublikowano 15 stycznia 1988

 

Miejsca rzeźby. Joseph Beuys, Royden Rabinowitch, Marek Chlanda

we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi

15 I - 26 II 1988

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zbiór prac trzech artystów reprezentujących 3 generacje, stanowi zarazem wybór. Jest wyborem przykładów różnorakiego pojmowania miejsca rzeźby lokalizowanego w różnych sferach: w przestrzeni jednostkowej i społecznej wyobraźni, na styku pomiędzy chaosem a formą u Beuysa; w przestrzeni miejsca u Chlandy; w doświadczaniu przestrzeni poprzez miejsce u Rabinowitcha. Twórczość wszystkich trzech artystów przenika dążenie do jedności, w przypadku Beuysa wszechogarniającej koncepcji sztuki i aktu twórczego bliskie idei Gesamtkunstwerk, natomiast u Chlandy i Rabinowitcha znajdujące wyraz w tożsamości tego, co się wypowiada z tym co się robi.

 

Jaromir Jedliński, „ Miejsca rzeźby”

z katalogu wystawy