Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Lech Tomaszewski

Opublikowano 15 czerwca 1988

 

Lech Tomaszewski

15 VI - 29 V 1988

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Tomaszewski obszar sztuki pojmował w sposób odbiegający banalnych klasyfikacji. [...] „W jego harmonijnej wizji procesu twórczego potrzeba było zarówno uczucia, jak myśli. Był przekonany, że myślenie umożliwia takie porządkowanie wartości emocjonalnych, iż powstają dzieła sztuki.” W jego myśleniu była nieustanna rozwaga, nieustanne poszukiwanie porządku i pragnienie harmonii. W niewymuszony sposób chciał nasycić tym ładem wszystko, co go otaczało. Tak samo podchodził do spraw sztuki. Harmonia wydaje się być w twórczości i życiu Tomaszewskiego w równym stopniu cechą znamienną.

Jola Gola, „Koncepcja przestrzeni”

z katalogu wystawy