Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jacek Sempoliński

Opublikowano 21 listopada 1990

   

 

Jacek Sempoliński

Miejsce zwane czaszką

21 X - 22 XII 1990

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Mówi się o Jacku Sempolińskim, że jest intelektualistą. Słusznie, gdyż należy on do tej garstki ludzi obarczonych poczuciem odpowiedzialności za zachowanie najwyższych wartości i reagujących swoją postawą na wszelkie przejawy ich naruszenia. Jako prawdziwy intelektualista Sempoliński dysponując wiedzą humanistyczną kształtuje w sferze sztuki opinie zawsze w imię prawdy i dobra. Rzadki to przypadek w naszym środowisku aby te trzy powołania: artysty, pedagoga i intelektualisty stworzyły jedność – jakąż to daje wspaniałą możliwość i jak w pełni została ona przez Jacka Sempolińskiego zrealizowana.

Stefan Gierowski

z katalogu wystawy