Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jerzy Sołtan

Opublikowano 4 października 1995

Jerzy Sołtan. Monografia

4 X - 10 XI 1995

Sale Górne Muzeum ASP

W jednym ze swych tekstów Jerzy Sołtan stwierdził: Zachwyt nad przejawami sztuki wyraża się najpełniej nie poprzez analizę, lecz przez równoległą manifestację sztuki innej. Artysta zawarł w nim najlepszą definicję postawy twórczej, jaka charakteryzuje jego samego i jakiej wymaga od innych. (…)

Książka i towarzysząca jej wystawa przybliżają dokonania Jerzego Sołtana we wszystkich dziedzinach sztuki, jakimi się parał – od urbanistyki i architektury, poprzez projekty wnętrz i sprzętów, niezliczone cykle rysunkowe, po rzeźbę i drobne formy graficzne.

Maryla Sitkowska

ze wstępu do monografii artysty pod redakcją Joli Goli