Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Marian Wnuk

Opublikowano 4 października 1996

Marian Wnuk 1906-1967

4 - 31 X 1996

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Marian Wnuk jest dzisiaj dla nas legendą.

Mimo upływającego czasu coraz częściej odwołujemy się do wspomnień o nim. Był charyzmatyczną osobowością, która miała ogromny wpływ na ówczesną atmosferę środowiska artystycznego.

(…)

Stworzył z uczelni miejsce gdzie Sztuka stała się podmiotem, a sprawy koniunkturalnej polityki odsunęły się na plan dalszy. Zgromadził w Akademii wielu znakomitych artystów, w tym również najmłodszych. Wychował kilka pokoleń swoich uczniów, którzy są dziś wybitnymi artystami, a niektórzy z nich z powodzeniem zajmują się pracą pedagogiczną.

Prof. Adam Myjak

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

ze wstępu do monografii artysty pod red. Anny Wrońskiej