Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oskar Hansen. Zobaczyć świat

Opublikowano 9 września 2005

Oskar Hansen. Zobaczyć świat

9 IX - 16 X 2005

we współpracy z Narodową Galerią Sztuki Zachęta

Idee, których propagatorem jest prof. Hansen, są ideami centralnymi w całej nowoczesnej architekturze i wzornictwie. (…) Metoda Hansena wydaje się zarówno świadomie zmierzająca do celu, jak konsekwentna. Jego estetyka posiada rozległe aspekty, które przynoszą wartościowe uzupełnienie współczesnego pojęcia formy.

(…)

Nie chodzi tu o jakąś w zwykłym znaczeniu „otwartą” formę, lecz w rzeczy samej o formę działającą celowo, a jednocześnie po ludzku łatwą do pojęcia i po ludzku zachowującą proporcje. Formę, która może dotyczyć, równie dobrze przedmiotów małych jak dużych, równie dobrze dzieła sztuki rękodzielniczej, jak sztuki budowy miast czy planowania całych regionów.

E. Krusfopf, Estetyka Formy Otwartej, Helsinki 1961

z katalogu wystawy