Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sztuka wszędzie

Opublikowano 4 kwietnia 2012

Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944

4 VI - 26 XII 2012

we współpracy z Narodową Galerią Sztuki Zachęta

Nigdy dorobek międzywojennej Akademii warszawskiej nie został po II wojnie światowej pokazany szerszej publiczności w formie historycznej wystawy. Ten imponujący materiał artystyczny, projektowy i programowy miał istotny wpływ na dalsze dzieje polskiej sztuki. W latach trzydziestych XX wieku dorobek uczelni wpłynął na postrzeganie naszego kraju w ówczesnej Europie i zaowocował wypracowaniem struktur organizacyjnych zajmujących się promocją i produkcją „dobrego artystycznego polskiego wyrobu”. Wykształceni w tej Szkole artyści do lat siedemdziesiątych tworzyli trzon wykładowców warszawskiej uczelni, twórczość wielu z nich zapisała się w historii sztuki. Pokłosiem nowatorskich koncepcji były międzynarodowe sukcesy na wystawach paryskich (1925 i 1937 rok) oraz nowojorskiej (1939 rok), realizacje wielkich projektów oraz powojenne, przełomowe dla historii grafiki użytkowej osiągnięcia ilustracji książkowej i „polskiej szkoły plakatu”. Twórcy przedstawionej na wystawie koncepcji uczenia sztuki byli przekonani o wzajemnym uzupełnianiu się malarstwa, rzeźby i sztuk użytkowych.

Prof. Ksawery Piwocki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych

ze wstępu do katalogu