Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena

Opublikowano 8 czerwca 2013

Po 30 latach. Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena

8 VI – 19 VII 2013

Galeria Salon Akademii

 

Oskar Hansen trzydzieści lat temu zakończył pracę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Chcemy na jego dorobek spojrzeć na dwa sposoby – z perspektywy historyka, prezentując podstawowe założenia jego metody dydaktycznej wraz z pełnym programem realizowanych ćwiczeń, oraz z punktu widzenia dydaktyka, którego postawa jest odniesieniem do programu Hansenowskiego. Wybrane historyczne realizacje ćwiczeń Hansena z Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn na Wydziale Rzeźby zostały skonfrontowane z pracami studenckimi zrealizowanymi współcześnie w pracowni o tej samej nazwie na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii.

Jola Gola, Grzegorz Kowalski, kuratorzy wystawy

z katalogu