Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Władysław Skoczylas

Opublikowano 2 lipca 2015

Władysław Skoczylas (1883-1934)

2 VII - 14 XVIII 2015

Galeria Salon Akademii

Niewielu było w historii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych takich profesorów, jak Władysław Skoczylas. Jako artysta — twórczy i odkrywczy, jak mówiono „odnowiciel drzeworytu polskiego”, czego dokonał własnym, samotnym wysiłkiem u progu drugiej dekady XX wieku. Jako pedagog — niekiedy wydawał się bardziej młodzieńczy od swych
wychowanków, z entuzjazmem i odwagą porywając ich do aktywności w grupie „Ryt” i podejmowania wyzwań tak poważnych, jak organizacja Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów, jedynej tego typu cyklicznej wystawy sztuki w międzywojennej Polsce.

Wystawa w Salonie Akademii, przygotowana przez wieloletnią kurator Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Panią Marylę Sitkowską, opiera się w dużej mierze na zbiorach naszego muzeum. (...) Jest to pierwsze po publikacji Tadeusza Cieślewskiego syna z 1934 roku, kompendium wiedzy o zachowanych i niezachowanych, lecz przetrwałych w formie reprodukcji lub dokumentacji fotograficznej, pracach Władysława Skoczylasa
— grafika, malarza, projektanta tkanin, polichromii i druków, scenografa i rzeźbiarza.

prof. Paweł Nowak, Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

ze wstępu do katalogu pod red. Maryli Sitkowskiej