Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

Opublikowano 20 kwietnia 2017

30 marca – 28 kwietnia 2017

Galeria Salon Akademii

Pracownia Rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza działała w latach 1954-1985. Jej program ufundowany był na zakwestionowaniu dominującej wówczas w Akademii formuły pracowni mistrzowskiej oraz tradycji wyznaczonej przez Tadeusza Breyera z jego koncepcjami edukacyjnymi i szerzej, całą spuścizną warszawskiej szkoły rzeźby.

Program Jarnuszkiewicza, współtworzony przez asystentów: Andrzeja J. Wróblewskiego, Henryka Morela, Grzegorza Kowalskiego, Romana Woźniaka, oraz jego praktyczna realizacja okazują się, w perspektywie historycznej, fenomenem, zwłaszcza w kontekście dydaktyki akademickiej, która ze swej istoty jest konserwatywna i na ogół słabo rezonująca z pulsem życia artystycznego toczącego się poza murami uczelni.
[...]

Celem niniejszej książki, która towarzyszy wystawie Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza  w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jest przede wszystkim publikacja materiałów źródłowych – programów i tekstów teoretycznych oraz ujawnienie obszernego archiwum obejmującego fragment kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Agnieszka Szewczyk, kurator wystawy

z książki: Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza  w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2017