Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opublikowano 18 maja 2017

fot. A. Aleksiewicz