Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wystawy

Opublikowano 25 kwietnia 1986
W kręgu Formy Otwartej
Opublikowano 22 listopada 1985
W kręgu pracowni Jarnuszkiewicza