Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dar do zbiorów MASP

Opublikowano 5 listopada 2014
Dar dla Muzeum ASP