Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

O Muzeum

Kolekcja MASP on-line

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powstało w 1985 roku. Główną część naszej kolekcji stanowi zbiór tak zwanej „Galerii” (Archiwum) działającej w latach 1958-1985, która gromadziła prace kursowe i dyplomowe studentów ASP, przede wszystkim – malarstwo, rysunki i grafiki. Zbiory uzupełniają dzieła artystów-pedagogów związanych z Akademią.

Kolekcja Muzeum ASP liczy ponad 30 000 obiektów. W zbiorach MASP znajduje się malarstwo, rzeźba i obiekty przestrzenne, grafiki warsztatowe i użytkowe, ilustracja i grafika książkowa, rysunki, plakaty, tkaniny, ceramika, meble, wzornictwo przemysłowe, projekty architektoniczne, dokumentacje procesu dydaktycznego, oraz dokumentacje akcji artystycznych. W kolekcji Muzeum przechowywane są także liczne zespoły archiwalne związane z pedagogami ASP, działalnością pracowni i życiem uczelni.
Specyfiką zbiorów Muzeum ASP jest dokumentowanie procesu twórczego i dydaktycznego prowadzącego do powstania pracy – czyli szkiców, projektów, notatek. Kolekcja MASP obejmuje również niemal pełny dorobek artystyczny Władysława Skoczylasa, Wojciecha Jastrzębowskiego, Tadeusza Tuszewskiego, Mieczysława Szymańskiego, Jerzego Sołtana, Oskara Hansena, Lecha Tomaszewskiego, Wandy Paklikowskiej-Winnickiej, Henryka Morela.

W Muzeum znajduje się również zespół prac Zakładów Artystyczno-Badawczych ASP oraz dokumentacja działalności pracowni Oskara Hansena, Romana Owidzkiego, Tadeusza Tuszewskiego.

Cenne kolekcje autorskie i dokumentalne przechowywane w Muzeum ASP w depozycie to: spuścizna Eugeniusza Arcta, Jerzego Stajudy, Krzysztofa Junga oraz zespoły archiwalne: Galerii Repassage, Gruppy oraz fotograficzna dokumentacja niezależnego życia artystycznego lat 80. XX wieku.