Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

O Muzeum

Kolekcja MASP on-line

HISTORIA

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powstało w 1985 roku. Na początku działalności organizowało wystawy czasowe, demonstrując fragmenty  zbiorów w dwóch salach Pałacu Czapskich od strony ulicy Traugutta. W 2021, po remoncie  w ramach projektu „Akademia Otwarta”, Muzeum otrzymało dwie sale wystawowe na prezentowanie swojej kolekcji.

Budowę kolekcji  Muzeum zainicjowały przekazane w 1985 zbiory uczelni: przedwojenne plakaty, grafiki i ceramiki, przechowywanych w  Bibliotece Głównej ASP oraz kursowe i dyplomowe prace studentów, gromadzone od 1958 przez Galerię ASP.

W pierwszych latach działalności uzupełniły je nieliczne zakupy, jednak większość dzieł sztuki będących w naszym posiadaniu to dary lub depozyty artystów związanych z Akademią.

Inicjatorem i pierwszym dyrektorem placówki był  dr Wojciech Włodarczyk, w latach 1990-2013 funkcję tę sprawowała Maryla Sitkowska, a od 2013 - dr Jolanta Gola.

KOLEKCJA

Związek z Akademią wpływa na charakter zbiorów, skupionych wokół twórczości artystów-pedagogów uczelni, jej studentów oraz istoty procesu edukacyjnego.

Kolekcja Muzeum ASP liczy obecnie ok. 27 000 obiektów, obejmując różnorodne dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rzeźbę i obiekty przestrzenne, grafiki warsztatowe i użytkowe, ilustrację i grafikę książkową, rysunki, plakaty, tkaniny, ceramikę, meble, wzornictwo przemysłowe, projekty architektoniczne, dokumentację procesu dydaktycznego oraz dokumentacje akcji artystycznych. Znacząca ilość dokumentacji; szkiców, projektów i notatek, dokumentujących proces twórczy i dydaktyczny stanowi o specyfice zbiorów muzeum uczelnianego,

Uzupełniają je cenne zespoły dokumentalne, związane z pedagogami ASP, działalnością pracowni i życiem uczelni, to m.in.: archiwum prac studenckich sprzed 1939 roku na negatywach szklanych, zespół prac oraz dokumentacja fotograficzna Zakładów Artystyczno-Badawczych ASP, archiwum pracowni dydaktycznych: Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza, Grzegorza Kowalskiego, archiwum Galerii Repassage oraz fotograficzna dokumentacja niezależnego życia artystycznego lat 80. XX wieku.

Kolekcja obejmuje również obszerne zespoły prac Władysława Skoczylasa, Wojciecha Jastrzębowskiego, Tadeusza Tuszewskiego, Mieczysława Szymańskiego, Jerzego Sołtana, Oskara Hansena, Lecha Tomaszewskiego, Henryka Morela, Romana Owidzkiego, Eugeniusza Arcta, a w depozycie - Wandy Paklikowskiej-Winnickiej, Jerzego Stajudy, Krzysztofa Junga.

Od 2015 zbiory  Muzeum ASP prezentowane są na stronie internetowej. Obecnie pracujemy nad jej nową odsłoną, jej udostępnienie planowane jest w nadchodzących miesiącach.